Presonal Training

Fit24 dành cho hội viên các chương trình luyện tập độc đáo một kèm một, được thiết kế đặc biệt, nhằm phù hợp với thể trạng và mục tiêu thể hình riêng của bạn.

Hãy hướng tới thể hình lý tưởng mà bạn hằng mơ ước, với Hệ Sức Khỏe fit24 độc quyền gồm 5 bước luyện tập thể hình dễ dàng, nhanh chóng và an toàn nhất có thể.

Mỗi huấn luyện viên của chúng tôi đều được sát hạch nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trong hệ thống chứng nhận thuộc chương trình Thể Thao và Thể Chất của NASM Hoa Kỳ.